Napapiirin Vesi

Vesihuoltolaitos  huolehtii perus-, korjaus- ja kehittämisinvestoinneista toiminta-alueellaan sekä puhtaan talousveden hankinnasta ja käsittelystä, sekä jätevesien johtamisesta ja puhdistamisesta. 

Napapiirin Veden  tavoitteena on kunnallisena liikelaitoksena jakaa asiakkailleen moitteetonta ja turvallista talousvettä ja huolehtia jäteveden johtamisesta ja puhdistamisesta ympäristölupien vaatimusten mukaisesti.

 

Napapiirin Vesi tiedottaa